Carlsberg

הקמת אתר תדמיתי עבור מותג הבירה הבינלאומי קרלסברג

Carlsberg

הקמת אתר תדמיתי עבור מותג הבירה הבינלאומי קרלסברג

אתר מותג הבירה הבינלאומי - קרלסברג. פיתוח האתר ברוח המותג הבינלאומי תוך ביצוע שיפורים והתאמות לשוק הישראלי.