Polysack

פיתוח אתר עבור חברת Polysack

Polysack

פיתוח אתר עבור חברת Polysack

עיצוב ופיתוח אתר עבור חברת יצרנית אריזות.

האתר מציג את המפעל והמוצרים המיוצרים במפעל.

האתר נבנה על בסיס Wordpress.